Communications / Komunikoj

Post Office

Poŝtoficejo

Where is the post office?       

Kie estas la poŝtoficejo?

How much is it to send a letter to the USA?

Kiom kostas sendi leteron al Usono?

Can I have money wired to me here?  

Ĉu mi povas kolekti elektronikan
montranssendon ĉi tie?

I'd like to buy stamps, please
postcards

an envelope       

Mi volas aĉeti poŝtmarkojn.
poŝtkartojn
koverton

I'd like to send this  
by registered mail.
by air mail 
by express mail       
overnight  

Mi volas sendi tiun ĉi per registropoŝto.

per aerpoŝto

per eksprespoŝto

transnokte

I'd like to send money.     

Mi volas transsendi monon.

When will the mail arrive?       

Kiam alvenos la poŝto?

Where is there a mailbox?   

Kie estas poŝtkesto?

This contains printed matter.

fragile material       

Ĝi enhavas elpresaĵojn.

delikataĵojn.

 

 

At the office

Ĉe oficejo

Where can I make photocopies?

Kie mi povas fotokopii?

May I use the computer?

fax machine       

cellular telephone 

Ĉu mi povas uzi la komputilon?       
faksmaŝinon

or telekopiilon

poŝtelefonon

How much do you charge per page?

Kiom estas la porpaĝa kosto?

Could I send a fax? 

Ĉu mi povas sendi fakson?

 

 

The telephone

La telefono

May I use the telephone?

Ĉu mi povas uzi la telefonon?

Where is the telephone directory?

Kie estas telefonlibro?

How do I make a call to Washington?       

Kiel mi povas telefoni al Vaŝingtono?

I'd like to make a collect call.        
an international       

a long-distance       

Mi volas fari rembursan vokon. internacian
longdistancan

What is the area code for Havana?

Kio estas la regionkodo por Havano?

The line is busy.       

La linio estas okupata.

Hello?       

Ha lo?

Who's speaking?       

Kiu parolas?       

It's Sven.  

Estas Sven.

May I speak to Maria?      

Ĉu mi povas paroli kun Maria?

Could you take a message? 

Ĉu vi bonvolus doni mesaĝon?

 

 

Transportation

Transporto

Have a good trip! 

Bonan vojaĝon!

Where can I rent a car?       

bicycle

motorcycle

Kie mi povas lui aŭton?      
biciklon
motorciklon

Where can I board the ferry?

board the boat       

Kie mi povas surpramiĝi?
surŝipiĝi

Where is the subway station?
train station       
train stop  
bus stop   

Kie estas la metrohaltejo?
stacidomo

trajnhaltejo

aŭtobushaltejo

I need a porter.       

luggage cart       

Mi bezonas portiston.

ĉaron

I'd like a schedule, please.     

Horaron, mi petas.

How much is a one-way ticket?
round-trip  

Kiom kostas bileto unudirekta?
tien-reen

How much is a first class ticket?      
second-class

sleeper     

Kiom kostas unuaklasan bileton?
duaklasan
dorman

Could you tell me when we reach Tokyo?        

Bonvolu informi min kiam ni atingas Tokion.

Is there a dining car?  

sleeping car       

Ĉu estas manĝvagono?

dormvagono

When does the train leave Istanbul?

Kiam la trajno ekos el Istanbulo?

When does the train arrive in Barcelona?        

Kiam la trajno alvenos en Barcelono?

It is on time?       

Ĉu ĝi estas akurata?

Does this train go to Allahabad?

Ĉu tiu ĉi trajno iras al Alahabado?

How long will we be stopped here?

Kiom longe ni haltos ĉi tie?

 

 

At the Airport

Ĉe flughaveno

Which is the gate for domestic flights?             
international        

Kie estas la pordo por enlandaj flugoj?
internaciaj

How long will the flight to Nairobi be delayed?   

Kiom longe prokrastiĝos la flugo al Najrobio?

I'd like to sit in the smoking section     
non-smoking       

Mi volas sidi en la sekcio por fumantoj.
nefumantoj

Please call the flight attendant.

Bonvolu alvoki la serviston.

 

 

At customs

Ĉe dogano

This is my luggage.

handbag

briefcase   

Jen mia valizo.       
mansako
portoteko

I have nothing to declare.

Mi havas nenion por deklari.

Please open your bag.

close

Bonvolu malfermi vian sakon.

fermi

I have some perfume.   

cigarettes 
gifts 
personal belongings

Mi havas parfumon.
cigaredojn

donacojn

personajn posedaĵojn

 

 

In the car

En aŭto

How many kilometers to Oslo?

Kiom da kilometroj ĝis Oslo?

Can you direct me to the highway?
a gas station

downtown 

Bonvolu direkti min al ŝoseo.

benzinejo
la urbocentro

This doesn't work.

Tiu ĉi ne funkcias.

Please repair the tire.

Bonvolu ripari la pneŭon.

 

Main Page