At an Esperanto conference / Ĉe Esperantkongreso

 

Where do I register?

Kie mi enregistriĝas?

I will provide for my own logding.

Mi estas memzorganto.

I am a member of UEA.

Mi estas ano de UEA.

What is the fee?

Kiom estas la kotizo?

How much do I owe?

Kiom mi ŝuldas?

Where is the message board?

Kie estas la mesaĝtabulo?

When does that meeting begin?

Kiam komenciĝos tiu programero?

At what time does the food hall open?

close

Je kioma horo malfermiĝos la manĝejo?

fermiĝos

Please don't speak
other languages!

Ne krokodilu!

 

Main Page