Emergency Situations / Krizoj

 

Where is the hospital?

Kie estas la malsanulejo?

Call an ambulance.

a doctor

the police

the fire department

Alvoku krizaŭton.

doktoron

la policon

la fajrobrigadon

Fire!

Fajro!

Help!

Helpu!

This is an emergency!

Estas krizo!

It's dangerous!

Estas danĝere!

I'm sick.

Mi estas malsana.

I need an interpreter.

Mi bezonas tradukiston.

I've lost my family.

child

passport

Mi perdis mian familion.

infanon

pasporton

My wallet has been stolen.

Iu ŝtelis mian monbilujon.

I'm allergic to penicillin.

Mi estas alergia al penicilino.

I'm diabetic.

Mi estas diabeta.

My arm hurts.

back

foot

hand

head

leg

neck

stomach

Dolorigas min mia brako.

dorso

piedo

mano

kapo

gambo

kolo

stomako

My knees hurt.

ankles

eyes

Dolorigas min miaj genuoj.

maleoloj

okuloj

Thank you for your help.

Dankon pro via helpo.

 

Main Page