Numbers and Colors / Numeroj kaj Koloroj

Numbers

Numeroj

Zero

nulo

One

unu

Two

du

Three

tri

Four

kvar

Five

kvin

Six

ses

Seven

sep

Eight

ok

Nine

naŭ

Ten

dek

Eleven

dek unu

Twelve

dek du

Thirteen

dek tri

Fourteen

dek kvar

Fifteen

dek kvin

Sixteen

dek ses

Seventeen

dek sep

Eighteen

dek ok

Nineteen

dek naŭ

Twenty

du dek

Twenty-one

du dek unu

Twenty-two

du dek du

Thirty

tri dek

Forty

kvar dek

Fifty

kvin dek

Sixty

ses dek

Seventy

sep dek

Eighty

ok dek

Ninety

naŭ dek

One hundred

cent

Two hundred

du cent

One thousand

mil

Two thousand

du mil

One million

miliono

Two million

du milionoj

Once

unufoje

Twice

dufoje

Ten percent

dek procente

How old are you?

Kiom vi aĝas?

I am 28.

Mi aĝas du dek ok jarojn.

 

 

Time

La horo

A second

sekundo

A minute

minuto

An hour

horo

Three hours

tri horoj

What time is it?

Kioma estas (la horo)?

It is two oclock.

Estas la dua.

It's ten to five.

Estas dek antaŭ la kvina.

It's quarter past nine.

Estas kvarono antaŭ la naŭa.

It's half past one.

Estas la unua kaj duono.

It's midnight.

Estas noktomezo.

It's noon.

Estas tagmezo.

It's early.

Estas frue.

It's late.

Estas malfrue.

Shall we meet tomorrow at noon?

at ten

in the afternoon

this evening

Ĉu ni renkontu morgaŭ je tagmezo?
je la deka
posttagmeze
ĉi-vespere

 

 

Days of the week

Tagoj de l semajno

Monday

lundo

Tuesday

mardo

Wednesday

merkredo

Thursday

ĵaŭdo

Friday

vendredo

Saturday

sabato

Sunday

dimanĉo

Everyday

ĉiutage

I leave today.

tomorrow

the day after tomorrow next week

Mi foriros hodiaŭ.
morgaŭ
postmorgaŭ
venont-semajne

I arrived yesterday.

the day before yesterday

last week

the other day

Mi alvenis hieraŭ.
antaŭhieraŭ
pasint-semajne
antaŭ kelkaj tagoj

 

 

Months of the year

Monatoj de l jaro

January

januaro

February

februaro

March

marto

April

aprilo

May

majo

June

junio

July

julio

August

aŭgusto

September

septembro

October

oktobro

November

novembro

December

decembro

What day is it today?

Kiu tago estas hodiaŭ?

What is today's date?

Kio estas la dato?

It is the third of May.

Estas la tria de majo.

This year

ĉi-jare

Next year

venont-jare

Last year

pasint-jare

This month

ĉi-monate

Next month

venont-monate

Last month

pasint-monate

It's spring.

summer

autumn

winter

Estas printempo.
somero
aŭtuno
vintro

 

 

Weather

Vetero

How is the weather?

Kia estas la vetero?

Its hot today.

sunny

cold

windy

Estas varme hodiaŭ
sune
malvarme
vente

How will the weather be tomorrow?

Kia estos la vetero morgaŭ?

Tomorrow it will be cloudy.

cool

Morgaŭ estos nube.
milde

It's raining.

Pluvas.

It's snowing.

Neĝas.

It's drizzling.

Pluvetas.

 

 

Colors

Koloroj

What color is it?

Kiakolora ĝi estas?

It's black.

blue

brown

gray

green

pink

purple

red

white

yellow

Ĝi estas nigra.
blua
bruna
griza
verda
roza
purpura
ruĝa
blanka
flava

I like this color.

Mi ŝatas tiun koloron.

 

Main Page